اولین متخصص های ایران در مجموعه سرویس برتر آماده هستند

تعمیرات تخصصی لوازم خانگی

سرویس برتر برای هرکدام از لوازم خانگی شما متخصص مجرب و آموزش دیده مخصوصی در نظر خواهد گرفت.

برندهای تحت پوشش

حضور متخصصین نمایندگی بیش از 26 برند کره ای ، آمریکایی ، اروپایی و ایرانی در مرکز سرویس برتر توانسته تمامی برندها را پوشش دهد.

حضور سریع

بعد از تماس با کارشناسان و ثبت درخواست در سامانه سرویس برتر ، کارشناسان ما در کمتر از 1 ساعت با تمام تجهیزات در محل شما حاضر هستند.