علت جمع شدن آب در ماشین لباسشویی خاموش

علت جمع شدن آب در ماشین لباسشویی خاموش چیست ؟

علت جمع شدن آب در ماشین لباسشویی خاموش چیست ؟ چگونه جمع شدن آب در دیگ و لاستیک ماشین لباسشویی را برطرف کنیم ؟